Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

DVD LAPTOP

BOX DVD (ATA/SATA)

Giá: 230,000 VNĐ

Số lần xem: 1016

DVDRW SATA SLIM

Giá: 700,000 VNĐ

Số lần xem: 737

DVDRW SATA NUOT

Giá: 650,000 VNĐ

Số lần xem: 772

DVD RW SATA

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 832