Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

DELL

DELL V130/V13

Giá: 1,450,000 VNĐ

Số lần xem: 776

PIN DELL V131/ 268X5 OEM/ 14Z-N411z

Giá: 800,000 VNĐ

Số lần xem: 747

DELL 14Z-5421/3521/3421/4321

Giá: 620,000 VNĐ

Số lần xem: 888

DELL E4300

Giá: 530,000 VNĐ

Số lần xem: 837

DELL M1530

Giá: 530,000 VNĐ

Số lần xem: 749

DELL M1330/M1318

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 658

DELL MINI 10 -6CELL

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 797

DELL XPS 14/XPS15

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 867

DELL XPS 1340

Giá: 690,000 VNĐ

Số lần xem: 728

DELL XPS 1640

Giá: 590,000 VNĐ

Số lần xem: 925

DELL 1520/1500/1521/1700/1721/1720

Giá: 530,000 VNĐ

Số lần xem: 829

DELL 1501/E1505/6400/1312/100

Giá: 430,000 VNĐ

Số lần xem: 744

DELL V3400/V3500/V3700

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 805

DELL VOSTRO V3300/3350

Giá: 470,000 VNĐ

Số lần xem: 937

DELL E6400/E6410/E6500/E6510

Giá: 440,000 VNĐ

Số lần xem: 1029

DELL E6420/E5420/E5520

Giá: 670,000 VNĐ

Số lần xem: 820

DELL E5400/E5410/E5500/E5510/

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 760

DELL 1464,1564…

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 7015