Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

DELL

DELL V130/V13

Giá: 1,450,000 VNĐ

Số lần xem: 1230

PIN DELL V131/ 268X5 OEM/ 14Z-N411z

Giá: 800,000 VNĐ

Số lần xem: 1203

DELL 14Z-5421/3521/3421/4321

Giá: 620,000 VNĐ

Số lần xem: 1407

DELL E4300

Giá: 530,000 VNĐ

Số lần xem: 1256

DELL M1530

Giá: 530,000 VNĐ

Số lần xem: 1154

DELL M1330/M1318

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 1074

DELL MINI 10 -6CELL

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 1224

DELL XPS 14/XPS15

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 1300

DELL XPS 1340

Giá: 690,000 VNĐ

Số lần xem: 1170

DELL XPS 1640

Giá: 590,000 VNĐ

Số lần xem: 1368

DELL 1520/1500/1521/1700/1721/1720

Giá: 530,000 VNĐ

Số lần xem: 1243

DELL 1501/E1505/6400/1312/100

Giá: 430,000 VNĐ

Số lần xem: 1189

DELL V3400/V3500/V3700

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 1265

DELL VOSTRO V3300/3350

Giá: 470,000 VNĐ

Số lần xem: 1361

DELL E6400/E6410/E6500/E6510

Giá: 440,000 VNĐ

Số lần xem: 1506

DELL E6420/E5420/E5520

Giá: 670,000 VNĐ

Số lần xem: 1314

DELL E5400/E5410/E5500/E5510/

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 1242

DELL 1464,1564…

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 10409