Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

Bàn Phím DELL

Kb Dell 3442/3441/5447/14-3000

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 999

Kb Dell 3521/5521 / 5537/3537

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 812

Kb Dell 3542/3541/5547(CO DEN)

Giá: 440,000 VNĐ

Số lần xem: 929

Kb Dell 5460 /5470 (Ko BE)

Giá: 880,000 VNĐ

Số lần xem: 1039

Kb Dell 5460 /5470 (NGUYEN BE)

Giá: 1,100,000 VNĐ

Số lần xem: 1224

Kb Dell 5560 (NGUYEN BE)

Giá: 1,250,000 VNĐ

Số lần xem: 837

Kb Dell 7437 (Bạc)

Giá: 550,000 VNĐ

Số lần xem: 774

Kb Dell 7737/7537 (cáp ngắn,phím dài)

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 794

Kb Dell 7537/7737 (cáp dài,phím ngắn)

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 1258

KB Dell N4110 3450

Giá: 200,000 VNĐ

Số lần xem: 1109

Kb Dell 3421/5421/2421/3437

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 1073