Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

Adapter Laptop

ASUS MINI 19V-1.58A (DAU SO 1) ZIN

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 640

SAM SUNG 19V-4.7A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 545

MACBOOK 60W ( DOI 2012)

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 586

MACBOOK 85W (DOI 2012)

Giá: 900,000 VNĐ

Số lần xem: 664

MACBOOK 85W

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 566

MACBOOK 60W

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 589

macbook 45w

Giá: 800,000 VNĐ

Số lần xem: 605

ASUS 19V-3.42 (VUONG)

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 656

TOSHIBA 15V-5A/4A

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 571

ASUS 19V.4.74A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 659

ASUS 15V-1.2A TF600

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 567

ASUS 15V-1.2A TF101

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 585

ASUS MINI 19V-2.1A ( nokia NHO) so 1

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 503

ASUS 12v-3a

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 482

HP 18.5V-3.5A(DAU KIM)

Giá: 250,000 VNĐ

Số lần xem: 469

TOSHIBA 19V-3.42A

Giá: 270,000 VNĐ

Số lần xem: 460

TOSHIBA 19V-4.74A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 470

IBM 16V-4.5A

Giá: 290,000 VNĐ

Số lần xem: 461