Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

Adapter Laptop

IBM 16V-4.5A

Giá: 290,000 VNĐ

Số lần xem: 640

HP 18.5V-3.5A(DAU KIM)

Giá: 250,000 VNĐ

Số lần xem: 640

TOSHIBA 19V-3.42A

Giá: 270,000 VNĐ

Số lần xem: 631

ASUS 12v-3a

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 663

ASUS 19V.4.74A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 918

ASUS 15V-1.2A TF600

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 786

ASUS 15V-1.2A TF101

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 771

ASUS MINI 19V-2.1A ( nokia NHO) so 1

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 699

TOSHIBA 15V-5A/4A

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 814

ASUS 19V-3.42 (VUONG)

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 852

MACBOOK 60W

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 811

macbook 45w

Giá: 800,000 VNĐ

Số lần xem: 794

MACBOOK 60W ( DOI 2012)

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 817

MACBOOK 85W (DOI 2012)

Giá: 900,000 VNĐ

Số lần xem: 837

ASUS MINI 19V-1.58A (DAU SO 1) ZIN

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 870

SAM SUNG 19V-4.7A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 779

MACBOOK 85W

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 778

TOSHIBA 19V-4.74A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 624