Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

Adapter Laptop

IBM 16V-4.5A

Giá: 290,000 VNĐ

Số lần xem: 604

HP 18.5V-3.5A(DAU KIM)

Giá: 250,000 VNĐ

Số lần xem: 613

TOSHIBA 19V-3.42A

Giá: 270,000 VNĐ

Số lần xem: 601

ASUS 12v-3a

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 620

ASUS 19V.4.74A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 873

ASUS 15V-1.2A TF600

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 741

ASUS 15V-1.2A TF101

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 744

ASUS MINI 19V-2.1A ( nokia NHO) so 1

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 656

TOSHIBA 15V-5A/4A

Giá: 280,000 VNĐ

Số lần xem: 779

ASUS 19V-3.42 (VUONG)

Giá: 450,000 VNĐ

Số lần xem: 825

MACBOOK 60W

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 769

macbook 45w

Giá: 800,000 VNĐ

Số lần xem: 772

MACBOOK 60W ( DOI 2012)

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 780

MACBOOK 85W (DOI 2012)

Giá: 900,000 VNĐ

Số lần xem: 819

ASUS MINI 19V-1.58A (DAU SO 1) ZIN

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 839

SAM SUNG 19V-4.7A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 748

MACBOOK 85W

Giá: 850,000 VNĐ

Số lần xem: 751

TOSHIBA 19V-4.74A

Giá: 300,000 VNĐ

Số lần xem: 596