Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

LCD Laptop

14.1 Wide Gương

Giá: 1.250.000 VNĐ

Số lần xem: 1506

14.0LED SLIM (Cap NHO) 30 Pin

Giá: 1.000.000 VNĐ

Số lần xem: 1535

15.6 LED Dày

Giá: 1.100.000 VNĐ

Số lần xem: 1680

15.6''LED SLIM

Giá: 1,050,000 VNĐ

Số lần xem: 1360

14.0W LED SLIM

Giá: 1,050,000 VNĐ

Số lần xem: 1356

LCD 14.0 LED 40PIN

Giá: 1,050,000 VNĐ

Số lần xem: 1442

10.2 LED (CAP NHO)

Giá: 1.850.000 VNĐ

Số lần xem: 1192

10.1"W LED

Giá: 1,000,000 VNĐ

Số lần xem: 1274

10.1"W LED SLIM

Giá: 1,000,000 VNĐ

Số lần xem: 1242

11.6 led SLIM

Giá: 1,100,000 VNĐ

Số lần xem: 1016

12.1 LED DV2/G230

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 997

13.4 LED

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 1235

13.3"w (30pin)/DELL 1310

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 830

13"3 W(20pin)

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 1066

13.3 LED DAY

Giá: 2,000,000 VNĐ

Số lần xem: 934

14.1W LED (DELL E6410)

Giá: 1.900.000 VNĐ

Số lần xem: 958

14.0W LED 40 Pin

Giá: 1,050.000 VNĐ

Số lần xem: 1208

14.1W LED CAP NHO DV4

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 788