Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

Màn hình

14.1 Wide Gương

Giá: 1.250.000 VNĐ

Số lần xem: 3180

14.0LED SLIM (Cap NHO) 30 Pin

Giá: 1.000.000 VNĐ

Số lần xem: 3198

15.6 LED Dày

Giá: 1.100.000 VNĐ

Số lần xem: 3282

15.6''LED SLIM

Giá: 1,050,000 VNĐ

Số lần xem: 2932

14.0W LED SLIM

Giá: 1,050,000 VNĐ

Số lần xem: 2842

LCD 14.0 LED 40PIN

Giá: 1,050,000 VNĐ

Số lần xem: 3139

10.2 LED (CAP NHO)

Giá: 1.850.000 VNĐ

Số lần xem: 2720

10.1"W LED

Giá: 1,000,000 VNĐ

Số lần xem: 2846

10.1"W LED SLIM

Giá: 1,000,000 VNĐ

Số lần xem: 2750

11.6 led SLIM

Giá: 1,100,000 VNĐ

Số lần xem: 2681

12.1 LED DV2/G230

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 2427

13.4 LED

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 2663

13.3"w (30pin)/DELL 1310

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 1918

13"3 W(20pin)

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 2160

13.3 LED DAY

Giá: 2,000,000 VNĐ

Số lần xem: 2026

14.1W LED (DELL E6410)

Giá: 1.900.000 VNĐ

Số lần xem: 1994

14.0W LED 40 Pin

Giá: 1,050.000 VNĐ

Số lần xem: 2420

14.1W LED CAP NHO DV4

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 1854