Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

KeyBoard Laptop

HP PRO 4530/4535

Giá: 400,000 VNĐ

Số lần xem: 2147

HP PRO 4540

Giá: 400,000 VNĐ

Số lần xem: 2018

KB TSB L840/L800/L830/M800/C800

Giá: 240.000 VNĐ

Số lần xem: 1248

HP DV7-6000

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 2414

HP PRO 4420S/4421S

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 2280

hp probo 4320s

Giá: 500,000 VNĐ

Số lần xem: 2209

HP PRO 4440S/4441

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 2153

KeyBoard CQ40

Giá: 290,000 VNĐ

Số lần xem: 2508

HP DV6-3000/DV6-4000

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 2161

HP DV6-1000/DV6-2000

Giá: 350,000 VNĐ

Số lần xem: 2204

HP DV7-4000

Giá: 310,000 VNĐ

Số lần xem: 2010

LENOVO X200

Giá: 800.000 VNĐ

Số lần xem: 2066

LENOVO E420/E425/E320/E325

Giá: 800.000 VNĐ

Số lần xem: 1979

LENOVO 3000-F41,G410/G430/G450

Giá: 150.000 VNĐ

Số lần xem: 2037

LENOVO G470/Y470/G475/V470/B470

Giá: 170.000 VNĐ

Số lần xem: 1913

LENOVO G480

Giá: 210.000 VNĐ

Số lần xem: 1882

HP DM3-3000 (MAU BAC)

Giá: 320.000 VNĐ

Số lần xem: 2052

TSB M800/M900/U500/T135/T130

Giá: 260.000 VNĐ

Số lần xem: 1348