Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

MainBoard HP

HP G42 Core 2 DAAX3MB16A1

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1328

HP G42 CPU Dán I3 DAAX1JMB8C0

Giá: 1.800.000 VNĐ

Số lần xem: 1484

Main HP CQ42 CQ62 G42 G62

Giá: 2.000.000 VNĐ

Số lần xem: 1568

HP G62 CPU Rời DA0AX1MB6H1

Giá: 2.000.000 VNĐ

Số lần xem: 1324

HP G42 Core 2 DAAX3MB16A1

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1494

HP G62 CPU Dán i3 DAAX1JMB8C0

Giá: 1.800.000 VNĐ

Số lần xem: 1402

HP G62 Core 2 DAAX3MB16A1

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1435

HP CQ42 Core 2 DAAX3MB16A1

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1646

HP Elitebook 2540P i5-520M LA-5251P

Giá: 1.600.000 VNĐ

Số lần xem: 1595

Main HP Dv2000 intel share 965 PAMIRS UMA MB

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1381

HP G72 Core i

Giá: 1.700.000 VNĐ

Số lần xem: 1453

HP Probook 4530s 6050A2465501-MB-A02

Giá: 2.000.000 VNĐ

Số lần xem: 1566

HP 4520s DASX6MB16E0

Giá: 1.700.000 VNĐ

Số lần xem: 1602

HP G6 Core i 4 số

Giá: 2.000.000 VNĐ

Số lần xem: 1361

HP dm4 HM65

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1554

HP Dm4 HM55

Giá: 1.400.000 VNĐ

Số lần xem: 1458

HP DV6 Core 2 DAUT3AMB6C0

Giá: 1.700.000 VNĐ

Số lần xem: 1422

Main Hp Elitebook 8440p Intel VGA Share - LA-4902P

Giá: 1.300.000 VNĐ

Số lần xem: 1507