Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

SAMSUNG

SAMSUNG NC108/X418/NB30/X420/ N210

Giá: call VNĐ

Số lần xem: 1151

SAMSUNG MINI N148,150./N143

Giá: 440,000 VNĐ

Số lần xem: 829

SAM SUNG NC215/NC208/NB30`/NC110

Giá: 470,000 VNĐ

Số lần xem: 806

SAMSUNG-R65/R60/R40/R45/R39/R70

Giá: 590,000 VNĐ

Số lần xem: 807

SAMSUNG-R428/R439

Giá: 440,000 VNĐ

Số lần xem: 887

SAMSUNG GATEWAY W3504

Giá: 600,000 VNĐ

Số lần xem: 814