Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH SAMSUNG

Giá: 0 VNĐ

Tình trạng: KHÔNG VA ĐẬP , ẨM NƯỚC , CÒN THỜI GIAN BẢO HÀNH

Bảo hành: 1 THÁNG

Ngày đăng: 05/02/2021 11:09:00 AM

Số lần xem: 2292

Thông tin cửa hàng

390F/9B Trần Nam Phú, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (mặt tiền Lộ Ngân Hàng, cặp bên Bách Hoá Xanh)

Xem bản đồ

0949 170 018 (Mr. Phương)

Email: kynghelaptop@gmail.com

Thông tin chi tiết sản phẩm

Samsung A01(2020)

Ép cảm ứng

250k

Samsung A10

Ép kính

250k

Samsung A10s

Ép kính

250k

Samsung A11

Ép kính

300k

Samsung A12

Ép kính

300k

Samsung A20

Thay nắp sau

200k

Samsung A20

Ép kính

300k

Samsung A20

Ép cổ màn hình

600k

Samsung A20

Ép cảm ứng

600k

Samsung A20s

Ép kính

300k

Samsung A21S

Ép kính

300k

Samsung A3

Ép kính

250k

Samsung A3

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A3

Ép cổ màn hình

X

Samsung A3(2016)

Thay nắp sau

150k

Samsung A3(2016)

Ép kính

300k

Samsung A3(2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A3(2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A3(2017)

Ép kính

300k

Samsung A30

Thay nắp sau

200k

Samsung A30

Ép kính

300k

Samsung A30

Ép cảm ứng

X

Samsung A30

Ép cổ màn hình

X

Samsung A30S

Ép kính

300k

Samsung A30S

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A30S

Ép cổ màn hình

X

Samsung A31

Ép kính

300k

Samsung A40

Ép kính

300k

Samsung A5

Ép kính

300k

Samsung A5

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A5

Ép cổ màn hình

X

Samsung A5(2016)

Thay nắp sau

150k

Samsung A5(2016)

Ép kính

300k

Samsung A5(2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A5(2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A5(2017)

Ép kính

300k

Samsung A5(2017)

Ép cảm ứng

X

Samsung A5(2017)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A50

Thay nắp sau

200k

Samsung A50

Ép kính

300k

Samsung A50

Ép cảm ứng

X

Samsung A50

Ép cổ màn hình

X

Samsung A50s

Ép kính

300k

Samsung A51

Ép kính

300k

Samsung A51

Ép cảm ứng

X

Samsung A51

Ép cổ màn hình

X

Samsung A6

Ép kính

250k

Samsung A6

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A6

Ép cổ màn hình

X

Samsung A6 plus

Ép kính

250k

Samsung A6 plus

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A6 plus

Ép cổ màn hình

X

Samsung A7

Ép kính

250k

Samsung A7

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A7

Ép cổ màn hình

X

Samsung A7 (2018)

Ép kính

250k

Samsung A7 (2018)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A7 (2018)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A7(2016)

Thay nắp sau

150k

Samsung A7(2016)

Ép kính

300k

Samsung A7(2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A7(2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A7(2017)

Thay nắp sau

200k

Samsung A7(2017)

Ép kính

300k

Samsung A7(2017)

Ép cảm ứng

X

Samsung A7(2017)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A70

Ép kính

300k

Samsung A70

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A70

Ép cổ màn hình

X

Samsung A71

Ép kính

450k

Samsung A8

Ép kính

250k

Samsung A8

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A8

Ép cổ màn hình

X

Samsung A8 (2016)

Ép kính

300k

Samsung A8 (2016)

Ép cảm ứng

X

Samsung A8 (2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A8 2018

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A8 2018

Ép cổ màn hình

X

Samsung A8 Plus (2018)

Thay nắp sau

200k

Samsung A8 Plus (2018)

Ép kính

300k

Samsung A8 plus 2018

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A8 plus 2018

Ép cổ màn hình

X

Samsung A8 Star

Ép kính

400k

Samsung A8(2018)

Ép kính

300k

Samsung A80

Ép kính

600k

Samsung A9 ( A9 Pro)

Ép kính

300k

Samsung A9 ( A9 Pro)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung A9 ( A9 Pro)

Ép cổ màn hình

X

Samsung A9 pro (2020)/ A8s

Ép kính

500k

Samsung A9(2018)

Ép kính

300k

Samsung C5

Ép kính

300k

Samsung C9

Ép cảm ứng

X

Samsung C9

Ép cổ màn hình

X

Samsung C9 (C9 Pro)

Ép kính

300k

Samsung Core 2 Duos

Thay cảm ứng rời

250k

Samsung Core Duos

Thay cảm ứng rời

250k

Samsung Core Prime

Ép cảm ứng

250k

Samsung E5

Ép kính

300k

Samsung E5

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung E5

Ép cổ màn hình

X

Samsung E7

Ép kính

300k

Samsung E7

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung E7

Ép cổ màn hình

X

Samsung Grand 1

Thay cảm ứng rời

250k

Samsung Grand 2

Thay cảm ứng rời

250k

Samsung Grand Prime

Thay cảm ứng rời

250k

Samsung J1 (2016)

Ép kính

200k

Samsung J1 (2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J1 (2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung J2

Ép kính

250k

Samsung J2

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J2

Ép cổ màn hình

X

Samsung J2 core

Ép kính

250k

Samsung J2 Prime

Thay cảm ứng rời

200k

Samsung J2 Pro

Ép kính

250k

Samsung J2 Pro

Ép cảm ứng

X

Samsung J2 Pro

Ép cổ màn hình

X

Samsung J3 2016( màn lk)

Ép cảm ứng

300k

Samsung J3 Pro 2017

Ép kính

200k

Samsung J3(2016)

Ép kính

250k

Samsung J3(2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J3(2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung J4

Ép kính

250k

Samsung J4

Ép cảm ứng

X

Samsung J4

Ép cổ màn hình

X

Samsung J4 plus

Ép kính

250k

Samsung J5

Ép kính

250k

Samsung J5

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J5

Ép cổ màn hình

X

Samsung J5 (2016)

Ép kính

250k

Samsung J5 (2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J5 (2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung J5 (màn lk)

Ép cảm ứng

300k

Samsung J5 2016( màn lk)

Ép cảm ứng

300k

Samsung J5 Prime

Ép kính

200k

Samsung J5 pro

Ép kính

250k

Samsung J6

Ép kính

250k

Samsung J6

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J6

Ép cổ màn hình

X

Samsung J6 plus

Ép kính

250k

Samsung J7

Ép kính

250k

Samsung J7

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J7

Ép cổ màn hình

X

Samsung J7 (2016)

Ép kính

250k

Samsung J7 (2016)

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J7 (2016)

Ép cổ màn hình

X

Samsung J7 2016 (màn lk)

Ép cảm ứng

300k

Samsung J7 Plus

Ép kính

300k

Samsung J7 Plus

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J7 Plus

Ép cổ màn hình

X

Samsung J7 Prime

Ép kính

250k

Samsung J7 Pro

Ép kính

250k

Samsung J7 Pro

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J7 Pro

Ép cổ màn hình

X

Samsung J8

Ép kính

250k

Samsung J8

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung J8

Ép cổ màn hình

X

Samsung M10

Ép kính

300k

Samsung M20

Ép kính

300k

Samsung M21

Ép kính

300k

Samsung M30

Ép kính

300k

Samsung M31

Ép kính

300k

Samsung M31s

Ép kính

300k

Samsung Mega 5.8

Thay cảm ứng rời

400k

Samsung Mega 6.3

Ép cảm ứng

600k

Samsung Note 1

Ép kính

200k

Samsung Note 10

Thay nắp sau

600k

Samsung Note 10

Ép kính

900k

Samsung Note 10

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 10 lite

Ép kính

700k

Samsung Note 10 Plus

Ép kính

900k

Samsung Note 10 Plus

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 2

Ép kính

200k

Samsung Note 2

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung Note 2

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 20 ultra

Ép kính

2200k

Samsung Note 3

Ép kính

250k

Samsung Note 3

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung Note 3

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 3 Neo

Ép kính

300k

Samsung Note 4

Ép kính

300k

Samsung Note 4

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung Note 4

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 4 Edge

Ép kính

700k

Samsung Note 5

Thay nắp sau

300k

Samsung Note 5

Ép kính

400k

Samsung Note 5

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung Note 5

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 7/Note FE

Thay nắp sau

350k

Samsung Note 8

Thay nắp sau

350k

Samsung Note 8

Ép kính

700k

Samsung Note 8

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note 8

Ép cảm ứng

1500k

Samsung Note 9

Thay nắp sau

400k

Samsung Note 9

Ép kính

700k

Samsung Note 9

Ép cổ màn hình

X

Samsung Note FE/Note 7

Ép kính

800k

Samsung On7

Ép cảm ứng

250k

Samsung P585

Ép cảm ứng

850k

Samsung S10

Thay nắp sau

600k

Samsung S10

Ép kính

800k

Samsung S10

Ép cổ màn hình

X

Samsung S10 5G

Ép kính

1000k

Samsung S10 lite

Ép kính

700k

Samsung S10 plus

Thay nắp sau

600k

Samsung S10 plus

Ép kính

800k

Samsung S10 plus

Ép cổ màn hình

X

Samsung S10e

Ép kính

800k

Samsung S2

Ép kính

200k

Samsung S20

Ép kính

1200k

Samsung S20 plus

Ép kính

1200k

Samsung S20 Ultra

Ép kính

1300k

Samsung S3

Ép kính

250k

Samsung S3

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung S3

Ép cổ màn hình

X

Samsung S3 mini

Ép kính

250k

Samsung S4

Ép kính

250k

Samsung S4

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung S4

Ép cổ màn hình

X

Samsung S4 mini

Ép kính

200k

Samsung S5

Ép kính

300k

Samsung S5

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung S5

Ép cổ màn hình

X

Samsung S5 Active

Ép kính

500k

Samsung S6

Thay nắp sau

250k

Samsung S6

Ép kính

350k

Samsung S6

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung S6

Ép cổ màn hình

X

Samsung S6 Active

Ép kính

550k

Samsung S6 Edge

Thay nắp sau

300k

Samsung S6 Edge

Ép kính

700k

Samsung S6 Edge

Ép cảm ứng

1200k

Samsung S6 Edge plus

Thay nắp sau

300k

Samsung S6 Edge plus

Ép kính

900k

Samsung S6 Edge plus

Ép cảm ứng

1400k

Samsung S7

Thay nắp sau

200k

Samsung S7

Ép kính

400k

Samsung S7

Ép cổ cảm ứng

X

Samsung S7

Ép cổ màn hình

X

Samsung S7 Edge

Thay nắp sau

250k

Samsung S7 Edge

Ép kính

600k

Samsung S7 Edge

Ép cảm ứng

X

Samsung S8

Thay nắp sau

300k

Samsung S8

Ép kính

600k

Samsung S8

Ép cổ màn hình

X

Samsung S8 Plus

Thay nắp sau

300k

Samsung S8 Plus

Ép kính

700k

Samsung S8 Plus

Ép cổ màn hình

X

Samsung S8 Plus

Ép cảm ứng

1500k

Samsung S9

Thay nắp sau

350k

Samsung S9

Ép kính

700k

Samsung S9

Ép cổ màn hình

X

Samsung S9 Plus

Thay nắp sau

350k

Samsung S9 Plus

Ép kính

700k

Samsung S9 Plus

Ép cổ màn hình

X

Samsung T295

Ép kính

350k

Samsung T515

Ép cảm ứng

650k

Samsung T595

Ép cảm ứng

700k

Samsung T815

Ép kính

750k

Samsung T865

Ép kính

1800k

Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510)

Thay cảm ứng rời

500k

Samsung Tab - 8.9

Thay cảm ứng rời

500k

Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115)

Thay cảm ứng rời

550k

Samsung Tab 2 - 7.0

Thay cảm ứng rời

400k

Samsung Tab 3 - 7.0

Thay cảm ứng rời

400k

Samsung Tab 3 - 8.0

Ép cảm ứng

450k

Samsung Tab 3 10.1 (P5200)

Ép cảm ứng

450k

Samsung Tab 3 Lite

Thay cảm ứng rời

300k

Samsung Tab 4

Ép cảm ứng

300k

Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535)

Ép cảm ứng

700k

Samsung Tab 4 - 8.0

Ép cảm ứng

700k

Samsung Tab 7 Plus

Thay cảm ứng rời

500k

Samsung Tab A 10.1 ( T585 )

Ép cảm ứng

650k

Samsung Tab A 8.0

Ép cảm ứng

800k

Samsung Tab A6 7.0 (T285)

Ép kính

300k

Samsung Tab E 9.6 (T561)

Thay cảm ứng rời

400k

Samsung Tab Note - 8

Ép cảm ứng

750k

Samsung Tab Note 10

Ép cảm ứng

750k

Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601)

Ép cảm ứng

650k

Samsung tab P555/ P550

Ép cảm ứng

700k

Samsung Tab S - 10.5

Ép kính

750k

Samsung Tab S - 8.4

Ép kính

700k

Samsung tab T555/ T550

Ép cảm ứng

700k

 

Sản phẩm cùng loại

Không có dữ liệu.