Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

LCD Laptop

14.1 LED (DELL E6400)CAP CHIA 2

Giá: Call 0949170018 VNĐ

Số lần xem: 2658

15.6LED CHO MAY SAMSUNG AT19

Giá: 2,100,000 VNĐ

Số lần xem: 2686

15.4''W,G

Giá: 1.150.000 VNĐ

Số lần xem: 2545

15.6''W (CO BOARD CAO AP)

Giá: 1.600.000 VNĐ

Số lần xem: 3188

15.4W'' CAP DEP DELL

Giá: 1.900.000 VNĐ

Số lần xem: 2690

14.1W CAP DEP lenovo g430

Giá: 1.750.000 VNĐ

Số lần xem: 2643

14.1W CAP DEP (LENOVO T400)

Giá: 1.900.000 VNĐ

Số lần xem: 2651

14.0LED (AT21-001) MAY SAMSUNG

Giá: 1.650.000 VNĐ

Số lần xem: 2855

14.0W LED (CAP NHO) Elitebook

Giá: 1.800.000 VNĐ

Số lần xem: 2504

13.3 LED SLIM(CAP NHO)/DELL E4300

Giá: 1.500.000 VNĐ

Số lần xem: 2573

13.3 LED SLIM HP DV3000(CAP NHO)

Giá: 1.850.000 VNĐ

Số lần xem: 2564

13.3 LED SLIM MACBOOK

Giá: 1.800.000 VNĐ

Số lần xem: 2527

13.3 LED slim

Giá: 1.100.000 VNĐ

Số lần xem: 2548

12.1 LED (CAP NHO) HP 2540P

Giá: 1.550.000 VNĐ

Số lần xem: 2553

12.1 LED ASUS

Giá: 1.850.000 VNĐ

Số lần xem: 2709

12.5 LED SLIM

Giá: 1.550.000 VNĐ

Số lần xem: 2566

12"1 W LED

Giá: 1.350.000 VNĐ

Số lần xem: 2677

13.3 LED SLIM SAMSUNG AT23

Giá: 1.750.000 VNĐ

Số lần xem: 2566