Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

DELL

Dell E5540 core i5

Giá: 7,000,000 VNĐ

Số lần xem: 404

Dell E5440 core i5

Giá: 6,300,000 VNĐ

Số lần xem: 377

Dell E6530 i5

Giá: 6,500,000 VNĐ

Số lần xem: 681

Dell E6520 i5 Thế hệ mới

Giá: 5,500,000 VNĐ

Số lần xem: 642

Dell E6320 bền bỉ manh mẻ

Giá: 4,700,000 VNĐ

Số lần xem: 586

Dell E5530 i5 Thế Hệ 3

Giá: 5,850,000 VNĐ

Số lần xem: 573

Dell E5520 i5 Thế hệ 2

Giá: 5,200,000 VNĐ

Số lần xem: 507

Dell E6420 i5

Giá: 4,900,000 VNĐ

Số lần xem: 694

Dell Latitude E6230 i5

Giá: 5,200,000 VNĐ

Số lần xem: 576

Dell Latitude E6220 i5

Giá: 4,600,000 VNĐ

Số lần xem: 441

Dell Latitude E3330 i3

Giá: 4,300,000 VNĐ

Số lần xem: 605

Dell E5420 i3

Giá: 4,500,000 VNĐ

Số lần xem: 417

Dell Latitude E6430

Giá: 5.400.000 VNĐ

Số lần xem: 1098