Chuyên sửa laptop Cần Thơ, Nhận đào tạo học viên sửa laptop

0949 170 018

(Mr. Phương)

DELL

Dell E5540 core i5

Giá: 7,000,000 VNĐ

Số lần xem: 473

Dell E5440 core i5

Giá: 6,300,000 VNĐ

Số lần xem: 458

Dell E6530 i5

Giá: 6,500,000 VNĐ

Số lần xem: 750

Dell E6520 i5 Thế hệ mới

Giá: 5,500,000 VNĐ

Số lần xem: 715

Dell E6320 bền bỉ manh mẻ

Giá: 4,700,000 VNĐ

Số lần xem: 641

Dell E5530 i5 Thế Hệ 3

Giá: 5,850,000 VNĐ

Số lần xem: 629

Dell E5520 i5 Thế hệ 2

Giá: 5,200,000 VNĐ

Số lần xem: 560

Dell E6420 i5

Giá: 4,900,000 VNĐ

Số lần xem: 743

Dell Latitude E6230 i5

Giá: 5,200,000 VNĐ

Số lần xem: 1115

Dell Latitude E6220 i5

Giá: 4,600,000 VNĐ

Số lần xem: 486

Dell Latitude E3330 i3

Giá: 4,300,000 VNĐ

Số lần xem: 664

Dell E5420 i3

Giá: 4,500,000 VNĐ

Số lần xem: 463

Dell Latitude E6430

Giá: 5.400.000 VNĐ

Số lần xem: 1167